<-- test --> Savaş Eş Anlamlısı, Savaş Zıt Anlamlısı

Savaş Kelimesinin Eş Anlamlısı

Savaş kelimesinin eş anlamlısı cenk ve harp sözcükleridir.

Savaş Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Savaş kelimesinin zıt anlamlısı barış ve sulh sözcükleridir.

Savaş kelimesinin eş anlamlıları olarak en yaygın kullanılan kelimesi harp kelimesi olmaktadır. Harp kelimesi diğer anlamlara göre daha çok savaş kelimesini andırdığı için çoğunlukla bazı kesimlerce kullanılmaktadır. Örneğin; İkinci Cihan Harbi ya da Birinci Cihan Harbi denildiği çoktur. Ayrıca Çanakkale Savaşı yerine de Çanakkale Harbi de denilmektedir. Bu savaş kelimesine en yakın olan eş anlamı harp kelimesinin kullanım durumudur. Diğer eş anlamları da cenk ve kavga olmaktadır. Cenk ismini oldukça fazla erkek ismi olarak günlük yaşantımızda duyabiliriz. Ancak bir savaş tabirinde cenk eş anlamını çok fazla duymayız. Nadir de olsa kullanılmaktadır. Savaş kelimesinin bir diğer eş anlamı ise kavga kelimesidir. Bizler kavga kelimesini gündelik yaşantımızda çok fazla kullanılırız. İki arkadaşın ya da iki kardeşin birbiri ile savaş ettiğini söylenmez de kavga ettiğiniz söylenir. Sizler de savaş kelimesinin eş anlamlarına bakabilmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Savaş kelimesine bakıldığı zaman büyük bir anlam çıkarmak oldukça mümkündür. Ancak savaş kelimesinden ziyade cenk ya da kavga kelimesinde büyük anlamlar çıkarılmamaktadır. Akla gelen en büyük kelime savaş olmaktadır. Ayrıca savaş kelimesine en yakın anlam ise harp kelimesidir. Bu kelimeyi de savaş kelimesi kadar olmasa da yaygın olarak kullanabiliriz. Savaş kelimesi dünya üzerinde oldukça çok sıklıkla duyduğumuz ve halen daha duymaya da devam ettiğimiz kelimelerden birisidir. Savaşlar dünya üzerinde oldukça çoktur. Sizlere Osmanlı devletinin kuruluşundan örnekler verelim. İlk olarak söğüt ve Domaniç bölgesinde Osman Bey tarafından bir beylik kuruldu. Daha sonradan ise bu beylik diğer sınır komşuları ve Bizans ile savaşarak sınırlarını genişletmeye ve büyümeye devam etti. Tarihte daha önceden günümüze kadar olan her yeni sınırlar bir savaş sonucunda belirlenmiştir. Savaş kelimesi bizim hayatımızda var olan ve oldukça çok sıklıkla duyabileceğimiz kelimelerden birisidir. Sizler de yukarıda size vermiş olduğumuz siteyi ziyaret ederek savaş kelimesinin eş anlamlarına birde oradan bakıp değerlendirmeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.